Email

info@iridio.cz

Hotline

+420 775 994 887
Nákupní košík

Košík je prázdný

Systém pro realizaci nových podlah nebo pro rychlé opravy stávajících podlah

Používání keramických podlah v průmyslových a obchodních prostorách je spojeno se zvyšováním technických a estetických požadavků, a to s ohledem na vlastnosti a dlouhodobou trvanlivost, které tyto dlažby nabízejí.

Podlahy v tomto prostředí musí vyhovovat požadavkům na zvýšené provozní a mechanické zatížení. To se výrazně liší v závislosti na způsobu využití objektů (supermarkety, sklady, letiště atd.). V některých případech se můžeme setkat se zatížením způsobeným používáním těžkými výrobně mechanizačními systémy. V těchto prostorách jsou podlahy také vystaveny zvýšenému zatížení způsobené provozem dopravních prostředků, které vyžadují extrémně odolné, trvanlivé a také snadno čistitelné a nesavé povrchy.

Použití keramické dlažby s velmi nízkou nasákavostí vody a vysokou mechanickou pevností zaručuje vysokou úroveň výsledných vlastností, pouze ale za předpokladu, že je použita s vhodnou potěrovou směsí, lepidly a spárovacími hmotami, které odpovídají požadavkům. Je nutné, aby již ve fázi projektování podlahy byly dodrženy základní podmínky a byla vzata v úvahu i předpokládaná roztažnost uvedených podlah se správným dimenzováním spár a dilatačních celků. Při opravách stávajících podlah pro průmyslové nebo obchodní využití, často nastávají situace, kdy místa určená k opravě nemohou být dlouhodobě vyřazena z provozu. V těchto případech je požadováno použití výrobků, které mají také velmi rychlý průběh vytvrzení a umožňují uzavřít pouze části ploch určených k rekonstrukci, na velmi krátká období, třeba pouze přes noc.

Jako samostatnou oddělenou vyrovnávací vrstvu, o tloušťce min. 6 cm, používáme předmíchanou maltu, připravenou k okamžitému použití s velmi rychlým průběhem vytvrzení a kontrolovaným smršťováním a která je určená pro zhotovení potěrů s velmi rychlým průběhem vysychání (24 hodin). K lepení dlažby požijeme cementové lepidlo vynikajících vlastností, které je samosmáčivé, s rychlým průběhem vytvrzení a určené na lepení keramické dlažby a přírodního kamene. Ke spárování je vhodná malta velmi dobrých vlastností modifikovaná polymerem, určená pro výplň spár od 2 do 20 mm, s rychlým průběhem vytvrzení a vysychání, a která je vodoodpudivá s technologií DrpoEffect a BioBlock proti vzniku a bujení plísní. K utěsnění dilatačních spár je vhodná dvousložková samonivelační těsnící hmota, určená pro výplň spár v podlahách, vystavených provoznímu prodloužení do 10 %.