Email

info@iridio.cz

Hotline

+420 775 994 887
Nákupní košík

Košík je prázdný

Systém pro hydroizolaci a lepení keramiky na balkónech a terasách

Podlaha na terase nebo balónu je často vystavena různým atmosférickým vlivům. Pokud není vhodně navržena a zaizolovaná proti vodě, může být trvale znehodnocována poškozována např. mrazovými cykly, kterým je podklad vystaven. Hydroizolace, která je provedená dvousložkovou cementovou pružnou hmotou přímo na povrch spádového potěru a bezprostředně pod dlažbou zabraňuje pronikání vody do podkladních vrstev. Představuje v porovnání s tradičními hydroizolačními systémy, umístěnými mezi nosnou konstrukcí stropu a podlahový potěr, mnoho výhod. Je to především zvýšení odolnosti podkladních vrstev proti mrazovým cyklům a také zamezení tvorby výkvětu ve spárách a porézní dlažbě. Navíc umožňuje řešit problém vsakování vody do konstrukce, který je způsobený špatně provedenou hydroizolací.

Standardní řešení problému spočívá ve vytvoření adhezního můstku, kdy smícháme v poměru 1:1:3 speciální hydraulické pojivo ke zhotovování potěrů s normální dobou zpracovatelnosti, rychlým úbytkem vlhkosti a kontrolovaným smrštěním, a latex, ze syntetického kaučuku, jako přísadu do cementových malt a potěrů ke zlepšení její přídržnosti k podkladu a ke zvýšení mechanické pevnosti, s vodou. Jako spádový potěr použijeme předmíchanou maltu, která je připravená k okamžitému použití s normálním průběhem vytvrzení a kontrolovaným smršťováním a s rychlým vysycháním (4 dny). Jako hydroizolace je vhodná dvousložková pružná cementová malta pro hydroizolaci balkónů a teras. Na ni položíme síťovinu ze skelného vlákna, která je odolná proti alkalickým vlivům. K lepení obkladů a dlažeb použijeme cementové lepidlo výjimečných vlastností s prodlouženou dobou zavadnutí. Na spáry lze požít cementovou maltu velmi dobrých vlastností, modifikovanou polymerem, pro výplň spár šířky od 4 do 15 mm. Poté použijeme silikonový tmel bez obsahu rozpouštědel, síťující v kyselině octové a který je odolný proti plísním. K dispozici je v 26 barvách a je transparentní.

Pokud chceme proces urychlit, postupujeme tak, že jako v předchozím případě smícháme v poměru 1:1:3 speciální hydraulické pojivo ke zhotovování potěrů s normální dobou zpracovatelnosti, rychlým úbytkem vlhkosti a kontrolovaným smrštěním, a latex, ze syntetického kaučuku, jako přísadu do cementových malt a potěrů ke zlepšení její přídržnosti k podkladu a ke zvýšení mechanické pevnosti, s vodou. Na spádový potěr je vhodná předmíchaná malta připravená k okamžitému použití s velmi rychlým průběhem vytvrzení a kontrolovaným smršťováním pro zhotovení potěru s velmi rychlým průběhem vytvrzení a vysychání (24 hodin). Jako hydroizolaci použijeme dvousložkovou pružnou cementovou maltu pro hydroizolaci balkónů a teras. Na ni položíme síťovinu ze skelného vlákna, která je odolná proti alkalickým vlivům. K lepení obkladů a dlažeb je v tomto případě vhodné dvousložkové vysoce deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí, rychlým průběhem vytvrzení a hydratace a se sníženým skluzem. Na spáry je vhodná malta velmi dobrých vlastností, modifikovaná polymerem, určená pro výplň spár šířky od 2 do 20 mm, s rychlým vytvrzením, vodoodpudivá, s technologií DropEffect a BioBlock proti vzniku a bujení plísní. Poté opět použijeme silikonový tmel bez obsahu rozpouštědel, síťující v kyselině octové a který je odolný proti plísním, který je k dispozici v 26 barvách a je transparentní.

Dlažba na terase bývá často vystavená přímému slunečnímu záření a také dennímu a sezónnímu teplotnímu rozdílu. V závislosti na koeficientu tepelné roztažnosti dlažby v porovnání s rozdílnou hodnotou v podkladu vzniká napětí způsobené omezenou možností roztažní podkladní vrstvy. Proto je důležité zvolit takovou techniku lepení, která předpokládá také dostatečně dimenzované šířky pevných i dilatačních spár., které jsou schopné absorbovat napětí v dlažbě i podkladu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je trvanlivost podlahy balkónu nebo terasy zaručena pouze při správné a důkladné přípravě podkladu, provedení dokonale funkční a trvanlivé hydroizolace, bezchybném provedení a použití vhodných lepidel při pokládce, jakož i aplikace spárovacích malt a pružných těsnících tmelů, určených pro uvedenou aplikaci.

Pro vyrovnání a podkladu a úpravu spádu používáme vyrovnávací stěrku s rychlým průběhem vytvrzení na podlahy v exteriéru a interiéru. Pro hydroizolaci užijeme dvousložkovou cementovou maltu, určenou na hydroizolaci balkónů a teras. Na ni položíme makroporézní netkanou textilii pro výztuž hydroizolačních membrán. Poté použijeme pogumovaný plstěný pás, odolný proti alkalickým vlivům a určený pro hydroizolační cementové systémy a tekuté membrány. K lepení obkladů a dlažeb je vhodné cementové lepidlo výjimečných vlastností se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí, deformovatelné s technologií Dust Free, určené na obklady a dlažbu z keramiky a přírodního kamene. Ke spárování je vhodná cementová malta velmi dobrých vlastností, modifikovaná polymerem, určená pro výplň spár šířky od 4 do 15 mm. Na závěr použijeme silikonový tmel bez obsahu rozpouštědel síťující v kyselině octové, který je odolný proti plísním. Je k dispozici v 26 barvách a je transparentní.

Pro urychlení procesu postupujeme jako v předchozím postupu, pouze k lepení obkladů a dlažby použijeme dvousložkové vysoce neformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí a rychlým průběhem vytvrzení a hydratace, se sníženým skluzem, které je určené pro obklady a dlažbu z keramiky a přírodního kamene. Jako spárovací maltu požijeme maltu velmi dobrých vlastností modifikovanou polymerem, určenou pro výplň spár od 2 do 20 mm, s rychlým průběhem vytvrzení a vysychání, s technologií DropEffect a BioBlock proti vzniku a bujení plísní.